ال جی و عرضه اولین صفحه نمایش با قابلیت لوله کردن


تصور این که به جای در دست داشتن یک تبلت دارای صفحه نمایش بزرگ و سنگین می توانید یک تبلت با قابلیت لوله کردن داشته باشید، شیرین به نظر می رسد ادامه…

cars

بکلینک