گسترش حوزه خدمات پرداخت الکترونیک سامسونگ و پشتیبانی آن از خرید آنلاین در آینده نزدیک


Samsung Pay نام سرویس پرداخت الکترونیک سامسونگ است که کاربر با نشان دادن گوشی های هوشمند دارای این قابلیت به کارتخوان، خرید خود را می تواند انجام دهد. ادامه…

world war news

world war news

سئو