Mi 5s، یک گوشی هوشمند زیبا، قدرتمند و مقرون به صرفه از شائومی

کمپانی چینی شائومی درست در تاریخی که وعده داده بود، دست به عرضه دو گوشی هوشمند جدید خود زده است.

Mi 5s، یک گوشی هوشمند زیبا، قدرتمند و مقرون به صرفه از شائومی

(image)
کمپانی چینی شائومی درست در تاریخی که وعده داده بود، دست به عرضه دو گوشی هوشمند جدید خود زده است.
Mi 5s، یک گوشی هوشمند زیبا، قدرتمند و مقرون به صرفه از شائومی