13 پروژه بازی‌سازی برای دریافت وام تایید شد

طبق خبر ارسالی از طرف ، 13 پروژه که در وام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مختص بازی‌سازان ثبت نام کرده بودند، توسط کارگروه مربوطه تایید شده و برای واریز وام معرفی شده اند.

امیدواریم این وام بتواند مشکل برخی از تیم های بازیسازی را مرتفع نماید !

حال توضیحات کامل این خبر در متن ارسالی روابط عمومی بنیاد ملی بازی های رایانه ای:

پس از تشکیل کارگروه وام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مختص بازی‌سازان، از بین طرح‌های ارسالی در نهایت 13 طرح مورد تایید کارگروه قرار گرفت تا وام خود را دریافت کنند. به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، تاکنون 54 طرح و پروژه مرتبط با بازی‌سازی از سوی 49 شرکت در سامانه وزارت‌خانه ثبت شده بود. از بین این طرح‌های ارسالی، در فاز نخست 34 طرح توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای به دلیل نداشتن شرایط اولیه دریافت وام، نقص مدارک یا عدم توجیه فنی یا تجاری مردود اعلام شد. سپس کارگروه وام با مدیریت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای به عنوان ناظر طرح‌ها و پروژه‌ها برگزار شد و در نهایت 13 طرح را به تصویب نهایی رساند. پروژه‌های تایید شده در چهار بخش تفکیک شده‌اند؛ 3 طرح مختص ایجاد زیرساخت، 1 طرح مختص بازارسازی و کمک به توسعه صادرات، 6 طرح مختص تولید بازی‌های موبایلی و 3 طرح نیز به تولید بازی‌های رایانه‌های شخصی اختصاص دارد. رقم وام تایید شده برای 9 طرح کم‌تر از 100 میلیون تومان و 4 طرح بالای 100 میلیون تومان بود. بر این اساس مجموع ارزش ریالی تمامی طرح‌ها به حدود 2 میلیارد تومان می‌رسد. لازم به یادآوری است که ثبت‌نام جهت دریافت وام بازی‌سازان از محل وجوه اداره شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال جاری ادامه‌دار خواهد بود و پس از رسیدن طرح‌ها به حد نصاب کارگروه تشکیل شده و طرح‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرند.

13 پروژه بازی‌سازی برای دریافت وام تایید شد

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

13 پروژه بازی‌سازی برای دریافت وام تایید شد

طبق خبر ارسالی از طرف ، 13 پروژه که در وام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مختص بازی‌سازان ثبت نام کرده بودند، توسط کارگروه مربوطه تایید شده و برای واریز وام معرفی شده اند.

امیدواریم این وام بتواند مشکل برخی از تیم های بازیسازی را مرتفع نماید !

حال توضیحات کامل این خبر در متن ارسالی روابط عمومی بنیاد ملی بازی های رایانه ای:

پس از تشکیل کارگروه وام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مختص بازی‌سازان، از بین طرح‌های ارسالی در نهایت 13 طرح مورد تایید کارگروه قرار گرفت تا وام خود را دریافت کنند. به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، تاکنون 54 طرح و پروژه مرتبط با بازی‌سازی از سوی 49 شرکت در سامانه وزارت‌خانه ثبت شده بود. از بین این طرح‌های ارسالی، در فاز نخست 34 طرح توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای به دلیل نداشتن شرایط اولیه دریافت وام، نقص مدارک یا عدم توجیه فنی یا تجاری مردود اعلام شد. سپس کارگروه وام با مدیریت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای به عنوان ناظر طرح‌ها و پروژه‌ها برگزار شد و در نهایت 13 طرح را به تصویب نهایی رساند. پروژه‌های تایید شده در چهار بخش تفکیک شده‌اند؛ 3 طرح مختص ایجاد زیرساخت، 1 طرح مختص بازارسازی و کمک به توسعه صادرات، 6 طرح مختص تولید بازی‌های موبایلی و 3 طرح نیز به تولید بازی‌های رایانه‌های شخصی اختصاص دارد. رقم وام تایید شده برای 9 طرح کم‌تر از 100 میلیون تومان و 4 طرح بالای 100 میلیون تومان بود. بر این اساس مجموع ارزش ریالی تمامی طرح‌ها به حدود 2 میلیارد تومان می‌رسد. لازم به یادآوری است که ثبت‌نام جهت دریافت وام بازی‌سازان از محل وجوه اداره شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال جاری ادامه‌دار خواهد بود و پس از رسیدن طرح‌ها به حد نصاب کارگروه تشکیل شده و طرح‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرند.

13 پروژه بازی‌سازی برای دریافت وام تایید شد

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

13 پروژه بازی‌سازی برای دریافت وام تایید شد