یاهو اعتراف می کند؛ برخی کارمندان از هک گسترده سال 2014 باخبر بودند

یاهو به تازگی اعتراف کرده که برخی از کارمندانش در سال 2014، از ورود هکری به شبکه کمپانی باخبر بوده اند؛ هکری که با فعالیت های خود، قرار داد 4.8 میلیارد دلاری ورایزن برای خرید یاهو را تحت تاثیر فراوان قرار داد.

یاهو در ماه سپتامبر اعلام کرد که بنابر بررسی های انجام شده در ماه آگوست، اطلاعات شخصی حداقل 500 میلیون اکانت یاهو به سرقت رفته است که بزرگترین سرقت اطلاعات در تاریخ به شمار می رود. کمپانی مورد اشاره در آن زمان گفت هنگامی به سرقت اطلاعات پی برده که ادعای یک هکر مبنی بر رخنه به 200 میلیون اکانت یاهو و به دست آوردن نام کاربری و رمز عبور آنها در سال 2012 را مورد بررسی قرار داد.

اما بنابر مستندات ارائه شده از سوی یاهو به کمیسیون امنیت و نرخ گذاری ایالات متحده، اخیراً مشخص شده که حداقل چند کارمند در داخل کمپانی، از دو سال پیش نسبت به این مسئله آگاهی داشته اند.

یاهو می گوید که «کمیته ای مستقل از اعضای هیئت رییسه به همراه تیم مشاوران مستقل و متخصصان حقوقی» در حال بررسی موضوع هستند. اما به گفته یکی از منابع نزدیک به یاهو، روند بررسی میزان آگاهی از این مسئله در میان کارکنان، تا پیش از تایید وسعت رخنه به شبکه یاهو در ماه آگوست آغاز نشده بوده است.

گفتنی است که خبر هک گسترده مورد اشاره، یک ماه بعد از اعلام رسمی ورایزن برای خرید یاهو به مبلغ 4.83 میلیارد دلار منتشر شد. بعد از این، خرید یاهو از سوی ورایزن در هاله ای از ابهام قرار گرفت و یاهو هم در مستندات خود ذکر کرده که ورایزن ممکن است به دنبال کنار گذاشتن قرارداد خرید سهام یا بازنگری در مفاد آن باشد.

The post appeared first on .

یاهو اعتراف می کند؛ برخی کارمندان از هک گسترده سال 2014 باخبر بودند

یاهو به تازگی اعتراف کرده که برخی از کارمندانش در سال 2014، از ورود هکری به شبکه کمپانی باخبر بوده اند؛ هکری که با فعالیت های خود، قرار داد 4.8 میلیارد دلاری ورایزن برای خرید یاهو را تحت تاثیر فراوان قرار داد.

یاهو در ماه سپتامبر اعلام کرد که بنابر بررسی های انجام شده در ماه آگوست، اطلاعات شخصی حداقل 500 میلیون اکانت یاهو به سرقت رفته است که بزرگترین سرقت اطلاعات در تاریخ به شمار می رود. کمپانی مورد اشاره در آن زمان گفت هنگامی به سرقت اطلاعات پی برده که ادعای یک هکر مبنی بر رخنه به 200 میلیون اکانت یاهو و به دست آوردن نام کاربری و رمز عبور آنها در سال 2012 را مورد بررسی قرار داد.

اما بنابر مستندات ارائه شده از سوی یاهو به کمیسیون امنیت و نرخ گذاری ایالات متحده، اخیراً مشخص شده که حداقل چند کارمند در داخل کمپانی، از دو سال پیش نسبت به این مسئله آگاهی داشته اند.

یاهو می گوید که «کمیته ای مستقل از اعضای هیئت رییسه به همراه تیم مشاوران مستقل و متخصصان حقوقی» در حال بررسی موضوع هستند. اما به گفته یکی از منابع نزدیک به یاهو، روند بررسی میزان آگاهی از این مسئله در میان کارکنان، تا پیش از تایید وسعت رخنه به شبکه یاهو در ماه آگوست آغاز نشده بوده است.

گفتنی است که خبر هک گسترده مورد اشاره، یک ماه بعد از اعلام رسمی ورایزن برای خرید یاهو به مبلغ 4.83 میلیارد دلار منتشر شد. بعد از این، خرید یاهو از سوی ورایزن در هاله ای از ابهام قرار گرفت و یاهو هم در مستندات خود ذکر کرده که ورایزن ممکن است به دنبال کنار گذاشتن قرارداد خرید سهام یا بازنگری در مفاد آن باشد.

The post appeared first on .

یاهو اعتراف می کند؛ برخی کارمندان از هک گسترده سال 2014 باخبر بودند