عرضه‌ی بازی های Xbox One برروی Windows 10 موجب افزایش چشمگیر فعالیت کاربران ویندوز شد

طی کنفرانس مالی شرکت مایکروسافت، آقای “ساتیا نادلا” (Satya Nadella) (مدیر عامل کمپانی مایکروسافت) اطلاعات جالبی پیرامون تاثیر ورود بازی های Xbox One به Windows 10 برروی میزان فعالیت جامعه‌ی کاربران Windows به اشتراک گذاشت.

“طی سه ماه اخیر، ورود برترین بازی های Xbox One به Windows Store باعث شد تا میزان ساعاتی که کاربران Windows 10 به انجام بازی ها می پرداختند، حدود 50% افزایش یابد.”

آقای نادلا همچنین توضیح داد که کنسول Xbox One همچنان به سبقت گیری از Xbox 360 ادامه خواهد داد؛ چه از نظر دسترسی و چه از نظر تعامل کاربران. این درحالیست که شرکت مایکروسافت مشغول افزایش ارتباطات و تعامل بین Xbox One و دستگاه های Windows 10 می باشد.

عرضه‌ی بازی های Xbox One برروی Windows 10 موجب افزایش چشمگیر فعالیت کاربران ویندوز شد

(image)

طی کنفرانس مالی شرکت مایکروسافت، آقای “ساتیا نادلا” (Satya Nadella) (مدیر عامل کمپانی مایکروسافت) اطلاعات جالبی پیرامون تاثیر ورود بازی های Xbox One به Windows 10 برروی میزان فعالیت جامعه‌ی کاربران Windows به اشتراک گذاشت.

“طی سه ماه اخیر، ورود برترین بازی های Xbox One به Windows Store باعث شد تا میزان ساعاتی که کاربران Windows 10 به انجام بازی ها می پرداختند، حدود 50% افزایش یابد.”

آقای نادلا همچنین توضیح داد که کنسول Xbox One همچنان به سبقت گیری از Xbox 360 ادامه خواهد داد؛ چه از نظر دسترسی و چه از نظر تعامل کاربران. این درحالیست که شرکت مایکروسافت مشغول افزایش ارتباطات و تعامل بین Xbox One و دستگاه های Windows 10 می باشد.

عرضه‌ی بازی های Xbox One برروی Windows 10 موجب افزایش چشمگیر فعالیت کاربران ویندوز شد