سیستم مورد نیاز بازی Civilization VI مشخص شد

سیستم مورد نیاز بازی Civilization VI در استیم مشخص شد. با توجه به اطلاعاتی که از سوی سازندگان منتشر شده، آن‌ها پس از تست بازی روی سیستم‌های مختلف بالاخره سیستم مورد نیاز آن را اعلام کردند.

طبق معمول همیشه دو نوع سیستم که یکی حداقل و دیگری سیستم مورد نیاز است برای بازی مشخص شده که با سیستم مورد نیاز شما می‌توانید بهترین تجربه از بازی را داشته باشید. سیستم‌های مورد نیاز بازی را در ادامه ملاحظه می‌فرمایید.

حداقل سیستم مورد نیاز:

 • OS: Windows 7 64bit / 8.1 64bit / 10 64bit
 • PROCESSOR: Intel Core i3 2.5 Ghz or AMD Phenom II 2.6 Ghz or greater
 • MEMORY: 4 GB RAM
 • HARD DRIVE: 12 GB or more
 • DVD-ROM: Required for disc-based installation
 • VIDEO CARD: 1 GB DirectX 11 Video Card (AMD 5570 or nVidia 450)

سیستم مورد نیاز:

 • OS: Windows 7 64bit / 8.1 64bit / 10 64bit
 • PROCESSOR: Fourth generation Intel Core i5 2.5 Ghz or AMD FX8350 4.0 Ghz or greater
 • MEMORY: 8 GB RAM
 • HARD DRIVE: 12 GB or more
 • DVD-ROM: Required for disc-based installation
 • VIDEO CARD: 2 GB DirectX 11 Video Card (AMD 7970 or nVidia 770 or greater)

بازی Civilization VI در تاریخ ۳۰ مهر ماه عرضه خواهد شد.

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

سیستم مورد نیاز بازی Civilization VI مشخص شد

سیستم مورد نیاز بازی Civilization VI در استیم مشخص شد. با توجه به اطلاعاتی که از سوی سازندگان منتشر شده، آن‌ها پس از تست بازی روی سیستم‌های مختلف بالاخره سیستم مورد نیاز آن را اعلام کردند.

طبق معمول همیشه دو نوع سیستم که یکی حداقل و دیگری سیستم مورد نیاز است برای بازی مشخص شده که با سیستم مورد نیاز شما می‌توانید بهترین تجربه از بازی را داشته باشید. سیستم‌های مورد نیاز بازی را در ادامه ملاحظه می‌فرمایید.

حداقل سیستم مورد نیاز:

 • OS: Windows 7 64bit / 8.1 64bit / 10 64bit
 • PROCESSOR: Intel Core i3 2.5 Ghz or AMD Phenom II 2.6 Ghz or greater
 • MEMORY: 4 GB RAM
 • HARD DRIVE: 12 GB or more
 • DVD-ROM: Required for disc-based installation
 • VIDEO CARD: 1 GB DirectX 11 Video Card (AMD 5570 or nVidia 450)

سیستم مورد نیاز:

 • OS: Windows 7 64bit / 8.1 64bit / 10 64bit
 • PROCESSOR: Fourth generation Intel Core i5 2.5 Ghz or AMD FX8350 4.0 Ghz or greater
 • MEMORY: 8 GB RAM
 • HARD DRIVE: 12 GB or more
 • DVD-ROM: Required for disc-based installation
 • VIDEO CARD: 2 GB DirectX 11 Video Card (AMD 7970 or nVidia 770 or greater)

بازی Civilization VI در تاریخ ۳۰ مهر ماه عرضه خواهد شد.

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

سیستم مورد نیاز بازی Civilization VI مشخص شد