روزیاتو: میانبرهایی که به مغز برای یادگیری سریع تر کمک می کنند

در دنیای مدرن امروزی یادگیری یک اصل محسوب می شود و تقریبا می توان گفت همه ی انسان ها همواره در حال فراگیری مفاهیمی تازه هستند. اما چطور می توانیم مغزمان را در راستای یادگیری سریع تر مورد بهره برداری قرار دهیم.

روزیاتو در یکی از مطالب اخیر خودش به راهکارهایی پرداخته که با استفاده از آنها چنین مهمی تا حد زیادی امکان پذیر می شود. اگر تمایل دارید از این راهکارها آگاه شوید، توصیه می کنیم سری به این پست خواندنی زده و آن را از نظر بگذرانید.

The post appeared first on .

روزیاتو: میانبرهایی که به مغز برای یادگیری سریع تر کمک می کنند

سایت گیم