خالق کامیک The Walking Dead به تحسین فصل سوم بازی پرداخت

فصل سوم بازی مشهور The Walking Dead، اواخر امسال منتشر می شود و حال به لطف مصاحبه خالق کامیک The Walking Dead، می توانیم جزئیات جالبی از داستان آنرا بدست آوریم.

به گزارش و به نقل از ، بتازگی “رابرت کرکمن” (Robert Kirkman) در رابطه با فصل سوم The Walking Dead مصاحبه ای را با IGN داشته است. در بخشی از این مصاحبه می خوانیم:

“من موفق به دیدن فصل سوم بازی شده ام و برای آن بسیار هیجان زده ام! دلیل اصلی این هیجان این است که داستان فصل سوم به زمان کنونی که کامیک در آن جریان دارد نزدیک شده است. همچنین خبر خوب این است که در فصل سوم ما بار دیگر کلمنتاین را ملاقات می کنیم و متوجه می شویم او مشغول چه کاری و چه زندگی است! در فصل سوم شما شاهد بکارگیری عناصر قوی تری از کامیک در بازی هستید، نمی توانم جزئیات زیادی بگویم اما حداقل در قیاس با فصل دوم شاهد اثری وفادار تر به کامیک خواهید بود”

انتظار می رود The Walking Dead: Season 3 بر روی پلتفرم های PS4، Xbox One و PC منتشر شود.

خالق کامیک The Walking Dead به تحسین فصل سوم بازی پرداخت

(image)

فصل سوم بازی مشهور The Walking Dead، اواخر امسال منتشر می شود و حال به لطف مصاحبه خالق کامیک The Walking Dead، می توانیم جزئیات جالبی از داستان آنرا بدست آوریم.

به گزارش و به نقل از ، بتازگی “رابرت کرکمن” (Robert Kirkman) در رابطه با فصل سوم The Walking Dead مصاحبه ای را با IGN داشته است. در بخشی از این مصاحبه می خوانیم:

“من موفق به دیدن فصل سوم بازی شده ام و برای آن بسیار هیجان زده ام! دلیل اصلی این هیجان این است که داستان فصل سوم به زمان کنونی که کامیک در آن جریان دارد نزدیک شده است. همچنین خبر خوب این است که در فصل سوم ما بار دیگر کلمنتاین را ملاقات می کنیم و متوجه می شویم او مشغول چه کاری و چه زندگی است! در فصل سوم شما شاهد بکارگیری عناصر قوی تری از کامیک در بازی هستید، نمی توانم جزئیات زیادی بگویم اما حداقل در قیاس با فصل دوم شاهد اثری وفادار تر به کامیک خواهید بود”

انتظار می رود The Walking Dead: Season 3 بر روی پلتفرم های PS4، Xbox One و PC منتشر شود.

خالق کامیک The Walking Dead به تحسین فصل سوم بازی پرداخت