توسعه عنوان Tekken x Street Fighter متوقف شده است

بنابر گزارش توسعه عنوان Tekken x Street Fighter به صورت رسمی متوقف شده است چرا که توسعه دهنده عنوان قصد داشته از ایجاد شکاف بیشتر در جامعه بازی های فایتینگ جلوگیری کند. کارگردان بازی Tekken آقای کاتسوشیرو هارادا (Katsuhiro Harada) در صحبت با Gamespot گفت که می خواهد جامعه و طرفداران Tekken 7 و Street Fighter را تا حد ممکن راضی نگه دارد.

“ما سعی کردیم تا علاوه بر در نظر گرفتن مخاطبان بزرگ بازی های فایتینگ طرفداران اصلی بازی ها را نیز در نظر بگیریم. هم اکنون موقعیت بازی های فایتینگ به این صورت است که Street Fighter 5 عرضه شده است و عده بسیاری نیز در انتظار Tekken 7 هستند؛ ما نمی خواهیم که این دو گروه را از یکدیگر جدا کنیم.”

به خاطر این مسائل است که پیدا کردن یک زمان مناسب برای عرضه Tekken x Street Fighter در حال حاضر سخت است. این خبر یک شوک بزرگ است چرا که از ژانویه 2015 که Namco Bandai اعلام کرده بود بازی همچنان در حال توسعه است، خبر دیگری از بازی منتشر نشده بود. هم اکنون باید صبر کرد تا دید توقف روند توسعه Tekken x Street Fighter  موقت است یا و یا بازی برای همیشه کنسل خواهد شد.

توسعه عنوان Tekken x Street Fighter متوقف شده است

(image)

بنابر گزارش توسعه عنوان Tekken x Street Fighter به صورت رسمی متوقف شده است چرا که توسعه دهنده عنوان قصد داشته از ایجاد شکاف بیشتر در جامعه بازی های فایتینگ جلوگیری کند. کارگردان بازی Tekken آقای کاتسوشیرو هارادا (Katsuhiro Harada) در صحبت با Gamespot گفت که می خواهد جامعه و طرفداران Tekken 7 و Street Fighter را تا حد ممکن راضی نگه دارد.

“ما سعی کردیم تا علاوه بر در نظر گرفتن مخاطبان بزرگ بازی های فایتینگ طرفداران اصلی بازی ها را نیز در نظر بگیریم. هم اکنون موقعیت بازی های فایتینگ به این صورت است که Street Fighter 5 عرضه شده است و عده بسیاری نیز در انتظار Tekken 7 هستند؛ ما نمی خواهیم که این دو گروه را از یکدیگر جدا کنیم.”

به خاطر این مسائل است که پیدا کردن یک زمان مناسب برای عرضه Tekken x Street Fighter در حال حاضر سخت است. این خبر یک شوک بزرگ است چرا که از ژانویه 2015 که Namco Bandai اعلام کرده بود بازی همچنان در حال توسعه است، خبر دیگری از بازی منتشر نشده بود. هم اکنون باید صبر کرد تا دید توقف روند توسعه Tekken x Street Fighter  موقت است یا و یا بازی برای همیشه کنسل خواهد شد.

توسعه عنوان Tekken x Street Fighter متوقف شده است