بازی های رایگان اردیبهشت ماه Xbox Live مشخص شدند: Grid 2 و Costume Quest 2

هر ماه، کمپانی مایکروسافت چند بازی ویژه را به صورت مدت دار، برای کاربران طلایی Xbox Live رایگان می کند و ساعاتی پیش بازی های رایگان ماه مارس نیز مشخص شدند. همچنین توجه داشته باشید که اگر عناوین دلخواه را در طی بازه زمانی مورد نظر، به لیست بازی های خود اضافه کنید، آن ها را برای همیشه خواهید داشت.

Xbox One

عنوان Defense Grid 2 (به ارزش 14.99$) در ماه می رایگان است.

بازی Costume Quest 2 (به ارزش 14.99$) از 16 می تا 15 ژوئن رایگان است.

Xbox 360

عنوان GRID 2 (به ارزش 24.99$) از 1 تا 15 می رایگان است.

بازی Peggle (به ارزش 9.99$) از 16 تا 30 می رایگان است.

شایان ذکر است که کاربران Xbox One با استفاده از قابلیت Backward Compatibility می‌توانند عناوین رایگان Xbox 360 را نیز تجربه کنند؛ به عبارتی دیگر، هر ماه از 4 بازی رایگان بهره مند خواهند شد!

بازی های رایگان اردیبهشت ماه Xbox Live مشخص شدند: Grid 2 و Costume Quest 2

(image)

هر ماه، کمپانی مایکروسافت چند بازی ویژه را به صورت مدت دار، برای کاربران طلایی Xbox Live رایگان می کند و ساعاتی پیش بازی های رایگان ماه مارس نیز مشخص شدند. همچنین توجه داشته باشید که اگر عناوین دلخواه را در طی بازه زمانی مورد نظر، به لیست بازی های خود اضافه کنید، آن ها را برای همیشه خواهید داشت.

Xbox One

عنوان Defense Grid 2 (به ارزش 14.99$) در ماه می رایگان است.

بازی Costume Quest 2 (به ارزش 14.99$) از 16 می تا 15 ژوئن رایگان است.

Xbox 360

عنوان GRID 2 (به ارزش 24.99$) از 1 تا 15 می رایگان است.

بازی Peggle (به ارزش 9.99$) از 16 تا 30 می رایگان است.

شایان ذکر است که کاربران Xbox One با استفاده از قابلیت Backward Compatibility می‌توانند عناوین رایگان Xbox 360 را نیز تجربه کنند؛ به عبارتی دیگر، هر ماه از 4 بازی رایگان بهره مند خواهند شد!

بازی های رایگان اردیبهشت ماه Xbox Live مشخص شدند: Grid 2 و Costume Quest 2