YouTube AdAway v3.1.3 دانلود برنامه حذف تبلیغات یوتیوب برای اندروید

YouTube_AdAway_icon

برنامه (فریم ورک) حذف تبلیغات یوتیوب YouTube AdAway نیازمند روت بودن گوشی اگر متوجه شده باشید مدتی زمانی بسیار زیادی بود که گوگل به دنبال راه هایی برای افزایش درآمد سایت یوتیوب بود. کمپانی بزرگ تا حدود زیادی با یوتیوب به مشکل برخورده بود، چرا که نگهداری چنین سایتی هزینه های بسیار زیادی داشت و از […]

******************

YouTube AdAway v3.1.3 دانلود برنامه حذف تبلیغات یوتیوب برای اندروید

(image)

برنامه (فریم ورک) حذف تبلیغات یوتیوب YouTube AdAway نیازمند روت بودن گوشی اگر متوجه شده باشید مدتی زمانی بسیار زیادی بود که گوگل به دنبال راه هایی برای افزایش درآمد سایت یوتیوب بود. کمپانی بزرگ تا حدود زیادی با یوتیوب به مشکل برخورده بود، چرا که نگهداری چنین سایتی هزینه های بسیار زیادی داشت و از […]

******************

(image)
YouTube AdAway v3.1.3 دانلود برنامه حذف تبلیغات یوتیوب برای اندروید