Xiaomi Mi 5s، یک گوشی هوشمند زیبا و قدرتمند با دوربین اصلی دوبل

کمپانی چینی شائومی درست در تاریخی که وعده داده بود، دست به عرضه دو گوشی هوشمند جدید خود زده است.

Xiaomi Mi 5s، یک گوشی هوشمند زیبا و قدرتمند با دوربین اصلی دوبل

(image)
کمپانی چینی شائومی درست در تاریخی که وعده داده بود، دست به عرضه دو گوشی هوشمند جدید خود زده است.
Xiaomi Mi 5s، یک گوشی هوشمند زیبا و قدرتمند با دوربین اصلی دوبل