TagTotu

بامپر توتو آیفون Totu Evoque Series Bumper iphone 7 Plus

بامپر توتو آیفون Totu Evoque Series Bumper iphone 7 Plus

بامپر سری Evoque از بامپرهای با کیفیت ساخته شده از ترکیب PC و TPU است که در رنگهای زیبا و بادوام، تمامی اطراف و گوشه های موبایل شما را به محکمی در بر خواهد گرفت و از آن محافظت می کند.

 • طراحی ساده و بسیار انعطاف پذیر
 • محافظت کامل از گوشی شما در برابر خط و خش
 • ساخته شده از PC و TPU
 • ضخامت کم و بسیار سبک
 • دسترسی کامل و بدون دردسر به پورت های گوشی

بامپر توتو آیفون Totu Evoque Series Bumper iphone 7 Plus

بامپر سری Evoque از بامپرهای با کیفیت ساخته شده از ترکیب PC و TPU است که در رنگهای زیبا و بادوام، تمامی اطراف و گوشه های موبایل شما را به محکمی در بر خواهد گرفت و از آن محافظت می کند.

 • طراحی ساده و بسیار انعطاف پذیر
 • محافظت کامل از گوشی شما در برابر خط و خش
 • ساخته شده از PC و TPU
 • ضخامت کم و بسیار سبک
 • دسترسی کامل و بدون دردسر به پورت های گوشی

بامپر توتو آیفون Totu Evoque Series Bumper iphone 7 Plus

بامپر آیفون Totu Evoque Series Bumper iphone 7

بامپر آیفون Totu Evoque Series Bumper iphone 7

بامپر سری Evoque از بامپرهای با کیفیت ساخته شده از ترکیب PC و TPU است که در رنگهای زیبا و بادوام، تمامی اطراف و گوشه های موبایل شما را به محکمی در بر خواهد گرفت و از آن محافظت می کند.

 • طراحی ساده و بسیار انعطاف پذیر
 • محافظت کامل از گوشی شما در برابر خط و خش
 • ساخته شده از PC و TPU
 • ضخامت کم و بسیار سبک
 • دسترسی کامل و بدون دردسر به پورت های گوشی

بامپر آیفون Totu Evoque Series Bumper iphone 7

بامپر سری Evoque از بامپرهای با کیفیت ساخته شده از ترکیب PC و TPU است که در رنگهای زیبا و بادوام، تمامی اطراف و گوشه های موبایل شما را به محکمی در بر خواهد گرفت و از آن محافظت می کند.

 • طراحی ساده و بسیار انعطاف پذیر
 • محافظت کامل از گوشی شما در برابر خط و خش
 • ساخته شده از PC و TPU
 • ضخامت کم و بسیار سبک
 • دسترسی کامل و بدون دردسر به پورت های گوشی

بامپر آیفون Totu Evoque Series Bumper iphone 7

قاب سیلیکنی توتو آیفون Totu Brilliant Series Magnet Force iphone 7 Plus

قاب سیلیکنی توتو آیفون Totu Brilliant Series Magnet Force iphone 7 Plus

محافظ سیلیکنی توتو با داشتن خاصیت انعطاف پذیری بالا امکان استفاده ی راحتی دارد همچنین این کاور با داشتن آهن ربا در پشت خود می تواند گوشی شما را در جایگاه مغناطیسی مثلا در جلو داشبورد خودرو ثابت نگه دارد و شما را از وجود Car Holder بی نیاز کند. این کاور دارای لایه داخلی چرم مانند بسیار نرم است.

 • طراحی ساده و رنگبندی زیبا
 • محافظت کامل از گوشی شما در برابر خط و خش
 • ساخته شده از مواد اولیه سیلیکونی مرغوب
 • ضخامت کم و بسیار سبک
 • دارای حالت آهن ربایی در پشت کاور

قاب سیلیکنی توتو آیفون Totu Brilliant Series Magnet Force iphone 7 Plus

محافظ سیلیکنی توتو با داشتن خاصیت انعطاف پذیری بالا امکان استفاده ی راحتی دارد همچنین این کاور با داشتن آهن ربا در پشت خود می تواند گوشی شما را در جایگاه مغناطیسی مثلا در جلو داشبورد خودرو ثابت نگه دارد و شما را از وجود Car Holder بی نیاز کند. این کاور دارای لایه داخلی چرم مانند بسیار نرم است.

 • طراحی ساده و رنگبندی زیبا
 • محافظت کامل از گوشی شما در برابر خط و خش
 • ساخته شده از مواد اولیه سیلیکونی مرغوب
 • ضخامت کم و بسیار سبک
 • دارای حالت آهن ربایی در پشت کاور

قاب سیلیکنی توتو آیفون Totu Brilliant Series Magnet Force iphone 7 Plus

قاب سیلیکنی توتو آیفون Totu Brilliant Series Magnet Force iphone 7

قاب سیلیکنی توتو آیفون Totu Brilliant Series Magnet Force iphone 7

محافظ سیلیکنی توتو با داشتن خاصیت انعطاف پذیری بالا امکان استفاده ی راحتی دارد همچنین این کاور با داشتن آهن ربا در پشت خود می تواند گوشی شما را در جایگاه مغناطیسی مثلا در جلو داشبورد خودرو ثابت نگه دارد و شما را از وجود Car Holder بی نیاز کند. این کاور دارای لایه داخلی چرم مانند بسیار نرم است.

 • طراحی ساده و رنگبندی زیبا
 • محافظت کامل از گوشی شما در برابر خط و خش
 • ساخته شده از مواد اولیه سیلیکونی مرغوب
 • ضخامت کم و بسیار سبک
 • دارای حالت آهن ربایی در پشت کاور

قاب سیلیکنی توتو آیفون Totu Brilliant Series Magnet Force iphone 7

محافظ سیلیکنی توتو با داشتن خاصیت انعطاف پذیری بالا امکان استفاده ی راحتی دارد همچنین این کاور با داشتن آهن ربا در پشت خود می تواند گوشی شما را در جایگاه مغناطیسی مثلا در جلو داشبورد خودرو ثابت نگه دارد و شما را از وجود Car Holder بی نیاز کند. این کاور دارای لایه داخلی چرم مانند بسیار نرم است.

 • طراحی ساده و رنگبندی زیبا
 • محافظت کامل از گوشی شما در برابر خط و خش
 • ساخته شده از مواد اولیه سیلیکونی مرغوب
 • ضخامت کم و بسیار سبک
 • دارای حالت آهن ربایی در پشت کاور

قاب سیلیکنی توتو آیفون Totu Brilliant Series Magnet Force iphone 7