TagControl اندروید

App Volume Control Pro v2.02 دانلود برنامه کنترل صدا برای اندروید

App Volume Control Pro v2.02 دانلود برنامه کنترل صدا برای اندروید

App-Volume-Control-logo

برنامه تنظیم صدا App Volume Control امکان تنظیم صدا برای هر برنامه و بازی App Volume Control برنامه ای برای کنترل صدای بخش های مختلف گوشی های اندرویدی می باشد. با استفاده از این نرم افزار می توانید کنترل کاملی بر روی صدای هر بخش از دستگاه اندرویدی خود داشته باشید. ویژگی ها: ساخت قانون […]

******************

App Volume Control Pro v2.02 دانلود برنامه کنترل صدا برای اندروید

(image)

برنامه تنظیم صدا App Volume Control امکان تنظیم صدا برای هر برنامه و بازی App Volume Control برنامه ای برای کنترل صدای بخش های مختلف گوشی های اندرویدی می باشد. با استفاده از این نرم افزار می توانید کنترل کاملی بر روی صدای هر بخش از دستگاه اندرویدی خود داشته باشید. ویژگی ها: ساخت قانون […]

******************

(image)
App Volume Control Pro v2.02 دانلود برنامه کنترل صدا برای اندروید

App Volume Control Pro v2.00 دانلود برنامه کنترل صدا برای اندروید

App Volume Control Pro v2.00 دانلود برنامه کنترل صدا برای اندروید

App-Volume-Control-logo

برنامه تنظیم صدا App Volume Control امکان تنظیم صدا برای هر برنامه و بازی App Volume Control برنامه ای برای کنترل صدای بخش های مختلف گوشی های اندرویدی می باشد. با استفاده از این نرم افزار می توانید کنترل کاملی بر روی صدای هر بخش از دستگاه اندرویدی خود داشته باشید. ویژگی ها: ساخت قانون […]

******************

App Volume Control Pro v2.00 دانلود برنامه کنترل صدا برای اندروید

(image)

برنامه تنظیم صدا App Volume Control امکان تنظیم صدا برای هر برنامه و بازی App Volume Control برنامه ای برای کنترل صدای بخش های مختلف گوشی های اندرویدی می باشد. با استفاده از این نرم افزار می توانید کنترل کاملی بر روی صدای هر بخش از دستگاه اندرویدی خود داشته باشید. ویژگی ها: ساخت قانون […]

******************

(image)
App Volume Control Pro v2.00 دانلود برنامه کنترل صدا برای اندروید

Volume Control + v4.28 دانلود برنامه کنترل صدا برای اندروید

Volume Control + v4.28 دانلود برنامه کنترل صدا برای اندروید

Volume-Control-logo

برنامه کنترل صدا Volume Control Plus Volume Control plus نام برنامه ای شگفت انگیز برای کنترل صدای بخش های مختلف گوشی همراه می باشد که به شما این امکان را می دهد تا تمام بخش هایی که در گوشی همراه قابل تنظیم هستند را تنظیم کنید.   ویژگی ها: تنظیمات سفارشی مربوط به صدا و […]

******************

Volume Control + v4.28 دانلود برنامه کنترل صدا برای اندروید

(image)

برنامه کنترل صدا Volume Control Plus Volume Control plus نام برنامه ای شگفت انگیز برای کنترل صدای بخش های مختلف گوشی همراه می باشد که به شما این امکان را می دهد تا تمام بخش هایی که در گوشی همراه قابل تنظیم هستند را تنظیم کنید.   ویژگی ها: تنظیمات سفارشی مربوط به صدا و […]

******************

(image)
Volume Control + v4.28 دانلود برنامه کنترل صدا برای اندروید

CPU Control Pro v3.1.3 دانلود برنامه نظارت بر روی پردازنده گوشی های اندروید

CPU Control Pro v3.1.3 دانلود برنامه نظارت بر روی پردازنده گوشی های اندروید

CPU-Control-Pro

برنامه نظارت بر روی CPU در اندروید CPU Control نیازمند روت! همانطور که می دانید CPU در گوشی به عنوان قلب اصلی ان به حساب می آید که وظیفه کنترل تمام قسمت های گوشی و پردازش اطلاعات را دارد. به همین دلیل بهتر است که همیشه با داشتن مدیریتی مناسب بر روی CPU، آن را […]

******************

CPU Control Pro v3.1.3 دانلود برنامه نظارت بر روی پردازنده گوشی های اندروید

(image)

برنامه نظارت بر روی CPU در اندروید CPU Control نیازمند روت! همانطور که می دانید CPU در گوشی به عنوان قلب اصلی ان به حساب می آید که وظیفه کنترل تمام قسمت های گوشی و پردازش اطلاعات را دارد. به همین دلیل بهتر است که همیشه با داشتن مدیریتی مناسب بر روی CPU، آن را […]

******************

(image)
CPU Control Pro v3.1.3 دانلود برنامه نظارت بر روی پردازنده گوشی های اندروید

Volume Control + v4.26 دانلود برنامه کنترل صدا برای اندروید

Volume Control + v4.26 دانلود برنامه کنترل صدا برای اندروید

Volume-Control-logo

برنامه کنترل صدا Volume Control Plus Volume Control plus نام برنامه ای شگفت انگیز برای کنترل صدای بخش های مختلف گوشی همراه می باشد که به شما این امکان را می دهد تا تمام بخش هایی که در گوشی همراه قابل تنظیم هستند را تنظیم کنید.   ویژگی ها: تنظیمات سفارشی مربوط به صدا و […]

******************

Volume Control + v4.26 دانلود برنامه کنترل صدا برای اندروید

(image)

برنامه کنترل صدا Volume Control Plus Volume Control plus نام برنامه ای شگفت انگیز برای کنترل صدای بخش های مختلف گوشی همراه می باشد که به شما این امکان را می دهد تا تمام بخش هایی که در گوشی همراه قابل تنظیم هستند را تنظیم کنید.   ویژگی ها: تنظیمات سفارشی مربوط به صدا و […]

******************

(image)
Volume Control + v4.26 دانلود برنامه کنترل صدا برای اندروید