Tagکانسپت باشید

با تعدادی کانسپت آرت زیبا از بازی انحصاری Without Memor همراه باشید

با تعدادی کانسپت آرت زیبا از بازی انحصاری Without Memor همراه باشید

در سال 2014، استودیو روسیه ای Dinosaurum Games خبر از ساخت یک عنوان انحصاری برای کنسول PlayStation 4 با نام Without Memory داد.

به گزارش و به نقل از ، در طول ماه های اخیر ما هیچگونه خبری را در مورد روند توسعه این بازی نشنیدیم، به طوری که حتی شایعاتی مبنی بر کنسل شده پروژه نیز به گوش می رسید و حتی کمپین جذب کمک های مردمی بازی نیز کنسل شده بود.

اما به نظر می رسد می توان امیدوار بود که شاهد زندگی دوباره Without Memory باشیم. بتازگی یک طراح کانسپت آرت، با نام “الکساندر پاولنکو” (Alexander Pavlenko) تعدادی تصویر را از بازی Without Memory منتشر کرده است. تعدادی از این تصاویر از لحاظ قدرت طراحی شگفت انگیز و بسیار زیبا هستند.

انتشار این طراحی ها بعید است اتفاقی باشد و می توان امیدوار به ادامه روند ساخت بازی بود. شما می توانید در ادامه این تصاویر را مشاهده کنید:

داستان Without Memory در مورد دختری جوان است که در یک جنگل به هوش می آید . او تمامی حافظه خود را از دست داده است و هیچ چیزی را به یاد نمی آورد و این زمینه ساز داستان Without Memory است .بازی دارای ده ها پایان مختلف خواهد بود و تک تک تصمیمات بر روی روند پیشبرد بازی تاثیر گذار است . در این بازی از عناوین Quantic Dream نظیر Beyond : Twe Souls الهام گرفته شده است .

با تعدادی کانسپت آرت زیبا از بازی انحصاری Without Memor همراه باشید

(image)

در سال 2014، استودیو روسیه ای Dinosaurum Games خبر از ساخت یک عنوان انحصاری برای کنسول PlayStation 4 با نام Without Memory داد.

به گزارش و به نقل از ، در طول ماه های اخیر ما هیچگونه خبری را در مورد روند توسعه این بازی نشنیدیم، به طوری که حتی شایعاتی مبنی بر کنسل شده پروژه نیز به گوش می رسید و حتی کمپین جذب کمک های مردمی بازی نیز کنسل شده بود.

اما به نظر می رسد می توان امیدوار بود که شاهد زندگی دوباره Without Memory باشیم. بتازگی یک طراح کانسپت آرت، با نام “الکساندر پاولنکو” (Alexander Pavlenko) تعدادی تصویر را از بازی Without Memory منتشر کرده است. تعدادی از این تصاویر از لحاظ قدرت طراحی شگفت انگیز و بسیار زیبا هستند.

انتشار این طراحی ها بعید است اتفاقی باشد و می توان امیدوار به ادامه روند ساخت بازی بود. شما می توانید در ادامه این تصاویر را مشاهده کنید:

(image)

(image)

(image)

(image)

(image)

(image)

(image)

(image)

(image)

داستان Without Memory در مورد دختری جوان است که در یک جنگل به هوش می آید . او تمامی حافظه خود را از دست داده است و هیچ چیزی را به یاد نمی آورد و این زمینه ساز داستان Without Memory است .بازی دارای ده ها پایان مختلف خواهد بود و تک تک تصمیمات بر روی روند پیشبرد بازی تاثیر گذار است . در این بازی از عناوین Quantic Dream نظیر Beyond : Twe Souls الهام گرفته شده است .

با تعدادی کانسپت آرت زیبا از بازی انحصاری Without Memor همراه باشید

با تعدادی کانسپت آرت زیبا از بازی انحصاری Without Memory همراه باشید

با تعدادی کانسپت آرت زیبا از بازی انحصاری Without Memory همراه باشید

در سال 2014، استودیو روسیه ای Dinosaurum Games خبر از ساخت یک عنوان انحصاری برای کنسول PlayStation 4 با نام Without Memory داد.

به گزارش و به نقل از ، در طول ماه های اخیر ما هیچگونه خبری را در مورد روند توسعه این بازی نشنیدیم، به طوری که حتی شایعاتی مبنی بر کنسل شده پروژه نیز به گوش می رسید و حتی کمپین جذب کمک های مردمی بازی نیز کنسل شده بود.

اما به نظر می رسد می توان امیدوار بود که شاهد زندگی دوباره Without Memory باشیم. بتازگی یک طراح کانسپت آرت، با نام “الکساندر پاولنکو” (Alexander Pavlenko) تعدادی تصویر را از بازی Without Memory منتشر کرده است. تعدادی از این تصاویر از لحاظ قدرت طراحی شگفت انگیز و بسیار زیبا هستند.

انتشار این طراحی ها بعید است اتفاقی باشد و می توان امیدوار به ادامه روند ساخت بازی بود. شما می توانید در ادامه این تصاویر را مشاهده کنید:

داستان Without Memory در مورد دختری جوان است که در یک جنگل به هوش می آید . او تمامی حافظه خود را از دست داده است و هیچ چیزی را به یاد نمی آورد و این زمینه ساز داستان Without Memory است .بازی دارای ده ها پایان مختلف خواهد بود و تک تک تصمیمات بر روی روند پیشبرد بازی تاثیر گذار است . در این بازی از عناوین Quantic Dream نظیر Beyond : Twe Souls الهام گرفته شده است .

با تعدادی کانسپت آرت زیبا از بازی انحصاری Without Memory همراه باشید

(image)

در سال 2014، استودیو روسیه ای Dinosaurum Games خبر از ساخت یک عنوان انحصاری برای کنسول PlayStation 4 با نام Without Memory داد.

به گزارش و به نقل از ، در طول ماه های اخیر ما هیچگونه خبری را در مورد روند توسعه این بازی نشنیدیم، به طوری که حتی شایعاتی مبنی بر کنسل شده پروژه نیز به گوش می رسید و حتی کمپین جذب کمک های مردمی بازی نیز کنسل شده بود.

اما به نظر می رسد می توان امیدوار بود که شاهد زندگی دوباره Without Memory باشیم. بتازگی یک طراح کانسپت آرت، با نام “الکساندر پاولنکو” (Alexander Pavlenko) تعدادی تصویر را از بازی Without Memory منتشر کرده است. تعدادی از این تصاویر از لحاظ قدرت طراحی شگفت انگیز و بسیار زیبا هستند.

انتشار این طراحی ها بعید است اتفاقی باشد و می توان امیدوار به ادامه روند ساخت بازی بود. شما می توانید در ادامه این تصاویر را مشاهده کنید:

(image)

(image)

(image)

(image)

(image)

(image)

(image)

(image)

(image)

داستان Without Memory در مورد دختری جوان است که در یک جنگل به هوش می آید . او تمامی حافظه خود را از دست داده است و هیچ چیزی را به یاد نمی آورد و این زمینه ساز داستان Without Memory است .بازی دارای ده ها پایان مختلف خواهد بود و تک تک تصمیمات بر روی روند پیشبرد بازی تاثیر گذار است . در این بازی از عناوین Quantic Dream نظیر Beyond : Twe Souls الهام گرفته شده است .

با تعدادی کانسپت آرت زیبا از بازی انحصاری Without Memory همراه باشید