تاریخ انتشار کنسول Nintendo NX مشخص شد

به نظر می رسد تاریخ انتشاری احتمالی کنسول جدید شرکت نینتندو با اسم رمز NX مشخص شده است. به گزارش و به نقل از ، بتازگی یک گزارش مالی از چشم انداز آینده شرکت نینتندو منتشر شده است.

در بخشی از این گزارش آمده است:“در بخش کسب و کار تجاری کنسول ها، نینتندو در حال کار بر روی یک کنسول جدید است، کنسولی که NX نامگذاری شده. NX در ماه مارچ 2017 در سراسر جهان منتشر خواهد شد”

ماه مارچ مصادف با ماه اسفند/فروردین است. نکته ای که می تواند این خبر را عجیب نشان دهد این است که به شکل سنتی کنسول های بازی در تعطیلات کریسمس منتشر می شوند و بعید است در نیمه اول سال، شاهد انتشار کنسولی باشیم.

در رابطه با سخت افزار NX نیز چندی پیش شایعه ای در این رابطه در این شایعه آمده بود که این کنسول به مانند PS4 و Xbox One بر مبنای معماری x86 در حال توسعه است و از لحاظ قدرت سخت افزاری به طور چشمگیری بالاتر از قوی ترین کنسول کنونی یعنی PS4 قرار دارد و از 12GB حافظه برخوردار است.

در هر صورت E3 2016 در پیش است و می توان امیدوار بود به تمامی این سوالات و ابهامات پاسخ داده شود.

تاریخ انتشار کنسول Nintendo NX مشخص شد

(image)

به نظر می رسد تاریخ انتشاری احتمالی کنسول جدید شرکت نینتندو با اسم رمز NX مشخص شده است. به گزارش و به نقل از ، بتازگی یک گزارش مالی از چشم انداز آینده شرکت نینتندو منتشر شده است.

در بخشی از این گزارش آمده است:“در بخش کسب و کار تجاری کنسول ها، نینتندو در حال کار بر روی یک کنسول جدید است، کنسولی که NX نامگذاری شده. NX در ماه مارچ 2017 در سراسر جهان منتشر خواهد شد”

ماه مارچ مصادف با ماه اسفند/فروردین است. نکته ای که می تواند این خبر را عجیب نشان دهد این است که به شکل سنتی کنسول های بازی در تعطیلات کریسمس منتشر می شوند و بعید است در نیمه اول سال، شاهد انتشار کنسولی باشیم.

در رابطه با سخت افزار NX نیز چندی پیش شایعه ای در این رابطه در این شایعه آمده بود که این کنسول به مانند PS4 و Xbox One بر مبنای معماری x86 در حال توسعه است و از لحاظ قدرت سخت افزاری به طور چشمگیری بالاتر از قوی ترین کنسول کنونی یعنی PS4 قرار دارد و از 12GB حافظه برخوردار است.

در هر صورت E3 2016 در پیش است و می توان امیدوار بود به تمامی این سوالات و ابهامات پاسخ داده شود.

تاریخ انتشار کنسول Nintendo NX مشخص شد