بنا بر اعلام سایت رسمی Playstation، کاربران واقع در بریتانیا می توانند از برنامه Sky TV را بر روی کنسول جدید خود یعنی PS4 نصب و راه اندازی کنند.البته می بایست خاطر نشان شویم که این برنامه پیش از این در اوایل سال برای کنسول Xbox One نیز منتشر گردید و آنها نیز از اجرای این برنامه […]