Semper – Learn Vocabulary v5.2.014 دانلود برنامه یادگیری آسان برای اندروید

semper-learn-vocabulary

یادگیری آسان لغات با Semper – Learn Vocabulary Semper – Learn Vocabulary برنامه جالب برای گوشی های اندرویدی می باشد که با استفاده از آن می توانید روش یادگیری را در خودتان متحول کنید.   ویژگی ها:  نمایش لغات در 51 زبان مختلف، تمرین های مسابقه ای، پک های دانشی آماده شدن برای تست های […]

******************

Semper – Learn Vocabulary v5.2.014 دانلود برنامه یادگیری آسان برای اندروید

(image)

یادگیری آسان لغات با Semper – Learn Vocabulary Semper – Learn Vocabulary برنامه جالب برای گوشی های اندرویدی می باشد که با استفاده از آن می توانید روش یادگیری را در خودتان متحول کنید.   ویژگی ها:  نمایش لغات در 51 زبان مختلف، تمرین های مسابقه ای، پک های دانشی آماده شدن برای تست های […]

******************

(image)
Semper – Learn Vocabulary v5.2.014 دانلود برنامه یادگیری آسان برای اندروید