PS4 رکورد فروش خود را ارتقاع داد

شرکت Sony به تازگی آمار دقیقی از تعداد PS4 های شیپ شده به سراسر جهان را منتشر کرد و به نظر می رسد که سال مالی 2016 (تا پایان 31 مارچ)، یک سال موفقیت آمیز دیگر، برای PS4 بوده است. طبق این گزارش، این شرکت موفق به شیپ کردن 17.7 میلیون دستگاه PlayStation 4 شده است و این در حالی است که این تعداد حتی رکورد سال مالی 2014 که PS4 در آن موفق به شیپ کردن 14.8 میلیون نسخه شد را نیز، ارتقاع داده است. در نهایت می توان گفت که Sony در این سال ها حدود 11.8% از فروش کنسول های خود، سود خالص برده است. لازم به ذکر است که تعداد کنسول های شیپ شده، دقیقا تعداد دستگاه های فروخته شده نیست و واژه ی شیپ به معنی فرستادن محصولات، به فروشگاه ها و خرده فروشی های عرضه کننده می باشد و دقیقا مشخص نیست که چه تعداد از این محصولات به فروش خواهند رفت و یا برگشت خواهند خورد. اما با توجه به گزارش سونی و رشد تعداد کنسول های شیپ شده، می توان پی برد که فروش کلی کنسول ها نیز، رشد قابل توجه ای داشته است.

PS4 رکورد فروش خود را ارتقاع داد

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

PS4 رکورد فروش خود را ارتقاع داد

شرکت Sony به تازگی آمار دقیقی از تعداد PS4 های شیپ شده به سراسر جهان را منتشر کرد و به نظر می رسد که سال مالی 2016 (تا پایان 31 مارچ)، یک سال موفقیت آمیز دیگر، برای PS4 بوده است. طبق این گزارش، این شرکت موفق به شیپ کردن 17.7 میلیون دستگاه PlayStation 4 شده است و این در حالی است که این تعداد حتی رکورد سال مالی 2014 که PS4 در آن موفق به شیپ کردن 14.8 میلیون نسخه شد را نیز، ارتقاع داده است. در نهایت می توان گفت که Sony در این سال ها حدود 11.8% از فروش کنسول های خود، سود خالص برده است. لازم به ذکر است که تعداد کنسول های شیپ شده، دقیقا تعداد دستگاه های فروخته شده نیست و واژه ی شیپ به معنی فرستادن محصولات، به فروشگاه ها و خرده فروشی های عرضه کننده می باشد و دقیقا مشخص نیست که چه تعداد از این محصولات به فروش خواهند رفت و یا برگشت خواهند خورد. اما با توجه به گزارش سونی و رشد تعداد کنسول های شیپ شده، می توان پی برد که فروش کلی کنسول ها نیز، رشد قابل توجه ای داشته است.

PS4 رکورد فروش خود را ارتقاع داد

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

PS4 رکورد فروش خود را ارتقاع داد