سری بازی Mortal Kombat همیشه به طرز وحشتناکی در ضربات تمام کننده و کلا نابودسازی حریفان خشونت اقرار آمیز و وحشتناکی داشته است. این سنت در Mortal Kombat X هم با فنون مختلف Fatality و Brutality حفظ شده و شما می توانید برخی از آنها را در ادامه مطلب تماشا کنید. تمامی صحنه هایی که در زیر مشاهده می […]