سرانجام Katsuhiro Harada تایید کرد که این عنوان مبارزه ای برای پلتفرم PC نیز منتشر خواهد شد. مدت ها بود که شواهدی از انتشار عنوان Tekken 7 بر روی پلتفرم PC خبر می داد اما هیچ تاییدی از سوی Bandai Namco Games بر این موضوع وجود نداشت تا این که آقای Katsuhiro Harada کارگردان عنوان Tekken […]