Emporio Armani نیز دست به عرضه ساعت هوشمند زد

بازار ساعت های هوشمند دیگر به قدری رقابتی و سودآور شده که تنها کمپنی های تولید کننده گوشی های هوشمند در آن فعالیت نمی کنند.

Emporio Armani نیز دست به عرضه ساعت هوشمند زد

(image)
بازار ساعت های هوشمند دیگر به قدری رقابتی و سودآور شده که تنها کمپنی های تولید کننده گوشی های هوشمند در آن فعالیت نمی کنند.
Emporio Armani نیز دست به عرضه ساعت هوشمند زد