آقای Major Nelson یکی از سران مایکروسافت و افراد کلیدی در بخش Xbox می باشد. ایشان به تازگی به آقای Shuhei Yoshida تبریک گفته است. این تبریک زمانی گفته شده است که سونی از موفقیت در فروش و دستیابی به فروش ۱۷ میلیونی کنسول خود سخن گفته است. با ما در ادامه مطلب همراه باشید. […]