تصاویر جدیدى از Atelier Rorona، بازى پورت شده براى ۳DS، منتشر شده و این تصاویر، شبیه تصاویر قبلى، استفاده ى بازى را از دو صفحه نمایش ۳DS نشان می دهند. برای مشاهده ى تصاویر ذکر شده با ما همراه باشید. تصاویر منتشر شده از Atelier Rorona، نشان دهنده ی صفحه ی اول بازی، بعضی از مبارزات، ساخت وسایل و آیتم ها و همینطور بخش […]