زمانی که نسخه قبلی این سری یعنی Fire Emblem Awakening در سال گذشته عرضه شد، می توان گفت با یک بازی شگفت انگیز رو به رو بودیم و کمتر ممکن بود که از آن ایراد گرفت. با این وجود ممکن بود پس از بررسی کامل بازی از نبود بخش چند نفره آنلاین کمی ناراحت شوید. […]