این خبر، یکی از آن خبر هایی است که همه بازیباز های کهنه کار را به گذشته باز می گرداند. امروز در چنین روزی، در سال ۱۹۸۳، کنسول خانگی Famicom در ژاپن آغاز به فروش کرد بعد ها با تغییر و تحولاتی به کنسول اعجاب آور NES تبدیل شد. در ادامه مطلب با گیمفا و […]