دیروز خبری مبنی بر توزیع Fable Legends در ماه اکتبر، منتشر شد که این تاریخ انتشار، توسط کارگردان بازی، اقای “دیوید اکل بری” تکذیب شد. برای خواندن خبر، با ما همراه باشید. طبق صحبت هایی که آقای دیوید اکل بری با وبسایت NeoGAF داشته است، او خبر انتشار بازی در ماه اکتبر را تکذیب کرد. […]