زمانى که Firaxis عنوان XCOM 2، بازی غیر منتظره ى استراتژیک، را معرفی کرد، هیچ خبرى از انتشار آن براى کنسول هاى نسل هشتمى در دسترس طرفداران قرار نداد و آن را به عنوان یک بازى انحصارى رایانه هاى شخصى نام برد. حال یکى از مدیران استودیوى سازنده در گفت و گویى که با سایت IGN داشته، دلیل عدم انتشار XCOM 2 را برروى کنسول هاى PS4 و Xbox One […]