راکستار امروز به صورت رسمی اولین آپدیت نسخه ی کامپیوتری عنوان سبک جهان باز خود یعنی Grand Theft Auto V را منتشر کرد. این درحالی است که کمپانی راکستار هیچ گونه یادداشتی را همراه این آپدیت منتشر نکرده است که مشخص شود این آپدیت دقیقا چه مشکلاتی را برطرف می کند. اما حداقل ما مطمئنیم که […]