طی آخرین نمایش های شرکت سازنده سری بازی های Sonic  در Tokyo Joypolis، سازنده اصلی و ارشد بازی، آقای Takashi Iizuka به روی صحنه آمدند و از جدیدتری سری بازی های خاطره انگیز سونیک رونمایی کردند. این عنوان جدید با نام Sonic Runners معرفی و اعلام شده است. با وجود این که این عنوان به صورت رسمی در این […]