گرافیک بازی همیشه برای بازیکنان و طرفداران یک عنوان مسئله ای جذاب و مهم بوده است. Far Cry 4 یکی دیگر از بازی هایی بود که امسال در زمینه های مختلف و مربوطه، موفقیت های زیادی کسب کرد. در مناطق هیمالیایی با گرافیک فوق العاده ای که توسط یوبی سافت ارائه شده بود همراه شدید. […]