طبق سنت های همیشگی سری بازی های، بسته الحاقی جدید بازی Total War: Attila با نام Blood & Burning به تازگی منتشر شد. مثل دیگر بسته های الحاقی منتشر شده برای نسخه های قبلی مانند Rome 2 با Blood & Gore و Shogun 2 با Blood Pack این DLC جدید هم شامل مقدار بسیار زیادی خونریزی در بسیاری از جنگ های وحشتناک […]