عنوان Driveclub طی هفته ی آینده آپدیت جدیدی را دریافت خواهد کرد که این آپدیت، قابلیت replay، ماشین های جدید و موارد دیگر را به بازی اضافه می کند. با اطلاعات بیشتر در ادامه با ما همراه شوید. توسعه دهنده ی عنوان Driveclub به تازگی اطلاعات دقیقی از آپدیت جدید بازی با نام آپدیت ۱٫۱۲ را برای کاربران منتشر […]