دیگر چیزی تا عرضه Dying Light نمانده است و در این چند روز اخیر شاهد اخبار، گزارشات و تریلرهای زیادی از این عنوان بوده ایم. با اینکه نسخه فیزیکی بازی در اروپا و چندین منطقه دیگر تاخیر خورده است و عرضه آن در فروشگاه ها امکان پذیر نیست،اما در تاریخ ۲۷ ژانویه می توانید نسخه […]