یک کشور آسیایی دیگر، میزبان مرکز تحقیق و توسعه جدید اپل

در سال های اخیر، کمپانی اپل سعی داشته مراکز تحقیق و توسعه خود را در محدوده ای فراتر از مرزهای ایالات متحده آمریکا گسترش دهد و در حالی که در ماه های اخیر، خبر راه اندازی تاسیسات متعددی در کشورهایی مانند چین، ژاپن و انگلستان را شنیده ایم، به نظر می رسد اهالی کوپرتینویی کشور آسیایی دیگری را هدف قرار داده اند.

روز گذشته «رودیانتارا» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اندونزی در مورد تاسیس مرکز تحقیق و توسعه جدیدی در شهر جاکارتای این کشور سخن گفت و اعلام کرد آماده سازی این پروژه در مراحل پایانی است.

وی اضافه می کند اپل قصد دارد ساخت این مرکز را تا پایان سال 2016 نهایی کرده و ضمن استخدام نیرو و تکمیل ساختار آن، تا پایان سال 2017 به مرحله بهره برداری برساند. گفته می شود رویکردهای متعددی برای استفاده از این مرکز تحقیق و توسعه در جاکارتا وجود دارد که البته هنوز هیچکدام نهایی نشده.

رودیانتارا اذعان نموده که از اهمیت تاسیس واحد تحقیق و توسعه اپل در خاک کشور اندونزی آگاه بوده، اما از افشای جزئیات دقیق آن خودداری کرده است.

گفته می شود اپل تاکنون کشورهایی مانند کانادا، هند و ویتنام را نیز هدف قرار داده و راه اندازی مراکز تحقیق و توسعه گسترده تری در برنامه های این کمپانی بزرگ وجود دارد.

The post appeared first on .

یک کشور آسیایی دیگر، میزبان مرکز تحقیق و توسعه جدید اپل