گوشی Edge لنوو نیز در راه است

کمپانی ZUK، یکی از کمپانی های سازنده گوشی های هوشمند است که زیر مجموعه کمپانی بزرگتر لنوو به شمار می رود.

گوشی Edge لنوو نیز در راه است

(image)
کمپانی ZUK، یکی از کمپانی های سازنده گوشی های هوشمند است که زیر مجموعه کمپانی بزرگتر لنوو به شمار می رود.
گوشی Edge لنوو نیز در راه است