گزارش ها از فروش بهتر موبایل های پیکسل گوگل نسبت به نکسوس 6P و 5X حکایت دارند

همانطور که احتمالاً از پیش می دانید، گوگل برنامه های بزرگی برای موبایل های پرچمدار پیکسل و پیکسل اکس ال خود دارد و در تلاش است تا به فروشی به مراتب بهتر نسبت به اسمارت فون های نکسوس برسد؛ و حالا به نظر می رسد که تلاش های گوگل در حال به ثمر نشستن هستند.

بنابر گزارش جدید موسسه آماری Appboy، موبایل هوشمند پیکسل اکس ال فروش به مراتب بیشتری را نسبت به نکسوس 6P سال گذشته تجربه می کند و این در حالی است که محدودیت زیادی در موجود دستگاه وجود دارد.

Appboy اطلاعات به دست آمده از 100 میلیون موبایل را بین 20 الی 27 اکتبر امسال بررسی کرده و به این نیجه رسیده که گوگل پیکسل اکس ال سهمی 0.020 درصدی از آنها را در اختیار دارد. در همین حال، سهم مدل کوچکتر پیکسل نیز برابر با 0.016 درصد است. اگرچه این آمار بسیار ناچیز به نظر می رسند اما نکسوس 6P برای رسیدن به سهم مشابهی از بازار نیازمند دو هفته زمان بود.

شاید بتوان گفت که اگر تعداد واحدهای پیکسل و پیکسل اکس ال در بازار بیشتر بود، آمار فعلی گوگل در شرایط بهتری به سر می برد. محدودیت واحدهای دو موبایل پرچمدار مورد اشاره، در حال حاضر یکی از مشکلات بزرگ گوگل و ورایزن (تنها اپراتور فروشنده دو دستگاه) به شمار می رود.

گفتنی است که با وجود فروش بهتر موبایل های پیکسل نسبت به نکسوس 5X و 6P، در همین گزارش ذکر شده که هنوز تفاوت زیادی میان محبوبیت پیکسل ها با موبایل هایی مثل گلکسی اس 6 و اس 7 وجود دارد.

The post appeared first on .

گزارش ها از فروش بهتر موبایل های پیکسل گوگل نسبت به نکسوس 6P و 5X حکایت دارند

همانطور که احتمالاً از پیش می دانید، گوگل برنامه های بزرگی برای موبایل های پرچمدار پیکسل و پیکسل اکس ال خود دارد و در تلاش است تا به فروشی به مراتب بهتر نسبت به اسمارت فون های نکسوس برسد؛ و حالا به نظر می رسد که تلاش های گوگل در حال به ثمر نشستن هستند.

بنابر گزارش جدید موسسه آماری Appboy، موبایل هوشمند پیکسل اکس ال فروش به مراتب بیشتری را نسبت به نکسوس 6P سال گذشته تجربه می کند و این در حالی است که محدودیت زیادی در موجود دستگاه وجود دارد.

Appboy اطلاعات به دست آمده از 100 میلیون موبایل را بین 20 الی 27 اکتبر امسال بررسی کرده و به این نیجه رسیده که گوگل پیکسل اکس ال سهمی 0.020 درصدی از آنها را در اختیار دارد. در همین حال، سهم مدل کوچکتر پیکسل نیز برابر با 0.016 درصد است. اگرچه این آمار بسیار ناچیز به نظر می رسند اما نکسوس 6P برای رسیدن به سهم مشابهی از بازار نیازمند دو هفته زمان بود.

شاید بتوان گفت که اگر تعداد واحدهای پیکسل و پیکسل اکس ال در بازار بیشتر بود، آمار فعلی گوگل در شرایط بهتری به سر می برد. محدودیت واحدهای دو موبایل پرچمدار مورد اشاره، در حال حاضر یکی از مشکلات بزرگ گوگل و ورایزن (تنها اپراتور فروشنده دو دستگاه) به شمار می رود.

گفتنی است که با وجود فروش بهتر موبایل های پیکسل نسبت به نکسوس 5X و 6P، در همین گزارش ذکر شده که هنوز تفاوت زیادی میان محبوبیت پیکسل ها با موبایل هایی مثل گلکسی اس 6 و اس 7 وجود دارد.

The post appeared first on .

گزارش ها از فروش بهتر موبایل های پیکسل گوگل نسبت به نکسوس 6P و 5X حکایت دارند