کارگاه آموزشی تجارت الکترونیک و بازی های رایانه ای با حضور”بهنام دری” کارشناس ارشد دانشگاه ملی گیلان، در دانشکده علمی کاربردی بازی های رایانه‌ای، برگزار شد. به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، این کارگاه روز شنبه ۶دی ماه در سالن همایش دانشکده علمی کاربردی بازی‌های رایانه‌ای در جمع دانشجویان بازی‌های رایانه‌ای برگزار شد. […]