چند نسخه از Uncharted 4 در هنگام انتقال دزدیده شدند!

سونی اعلام کرده است که برخی از نسخه های Uncharted 4 در هنگام انتقال به فروشگاه های عرضه کننده، مورد سرقت قرار گرفته اند! به نظر می رسد که همیشه راهی برای خراب کردن برنامه های بازی Uncharted 4 : A Thief’s End وجود دارد. بعد از چند بار تاخیر عرضه این عنوان و اعلام خبر اینکه برخی فروشندگان تاریخ عرضه را به تعویق انداخته اند، این بار چندی از نسخه های این بازی در هنگام انتقال دزدیده شده و برخی از این نسخه ها هم به بریتانیا برده شده است. آقای Shuhei Yoshida از سونی، این خبر را در بلاگ پلی استیشن اعلام کرده است و به طرفداران هشدار داده است که مراقب اسپویلرها باشند. او هنوز نگفته است که چه تعداد از نسخه های این عنوان دزدیده شده اند و دزدی در چه جایی صورت گرفته است زیرا این مسائل مربوط به تحقیقات جنایی پلیس می باشند. بازی Uncharted 4 در تاریخ 10 May یا 21 اردیبهشت بر روی کنسول PS4 بصورت جهانی عرضه خواهد شد.

چند نسخه از Uncharted 4 در هنگام انتقال دزدیده شدند!

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

چند نسخه از Uncharted 4 در هنگام انتقال دزدیده شدند!

سونی اعلام کرده است که برخی از نسخه های Uncharted 4 در هنگام انتقال به فروشگاه های عرضه کننده، مورد سرقت قرار گرفته اند! به نظر می رسد که همیشه راهی برای خراب کردن برنامه های بازی Uncharted 4 : A Thief’s End وجود دارد. بعد از چند بار تاخیر عرضه این عنوان و اعلام خبر اینکه برخی فروشندگان تاریخ عرضه را به تعویق انداخته اند، این بار چندی از نسخه های این بازی در هنگام انتقال دزدیده شده و برخی از این نسخه ها هم به بریتانیا برده شده است. آقای Shuhei Yoshida از سونی، این خبر را در بلاگ پلی استیشن اعلام کرده است و به طرفداران هشدار داده است که مراقب اسپویلرها باشند. او هنوز نگفته است که چه تعداد از نسخه های این عنوان دزدیده شده اند و دزدی در چه جایی صورت گرفته است زیرا این مسائل مربوط به تحقیقات جنایی پلیس می باشند. بازی Uncharted 4 در تاریخ 10 May یا 21 اردیبهشت بر روی کنسول PS4 بصورت جهانی عرضه خواهد شد.

چند نسخه از Uncharted 4 در هنگام انتقال دزدیده شدند!

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

چند نسخه از Uncharted 4 در هنگام انتقال دزدیده شدند!