هکر حامی داعش به 20 سال زندان در آمریکا محکوم شد

دولت آمریکا سال هاست که ادعا می کند در نبردی ادامه دار با تروریست ها و حامیانشان و به طور مشخص هکرهای پشتیبان آنهاست و در همین راستا روز گذشته دست به اقدام تازه ای زد تا همگان تا این ادعا را به همگان ثابت کند.

ظاهرا یکی از قضات این کشور یکی از شهروندان کوزوو به نام Ardit Ferizi را به خاطر جمع آوری اطلاعات از 1300 اداره دولتی و اشخاص فعال در آن و کمک به داعش به 20 سال زندان محکوم کرده است.

گفتنی است براساس اعلام جان کارلین دستیار دادستان کل آمریکا، این نخستین حکم دادگاه در آمریکاست که در رابطه با حمله هکی مرتبط با تروریسم صادر شده.

Ferizi هم در پانزدهم ژوئن امسال و حدودا هشت ماه بعد از دستگیری اش توسط پلیس مالزی به این جرم محکوم شد.

البته باید اشاره نماییم دوره محکومیت 20 ساله تعیین شده برای این شخص به مراتب کمتر از میزانی است که در اصل باید اعلام می شد (35 سال)، با این همه مقامات آمریکایی این حکم را هشداری جدی برای هکرها قلمداد کرده اند.

کارلین معتقد است که این پرونده پیامی جدی برای آن دسته از افرادی است که از لحاظ مادی تروریست ها را حمایت می کنند و باید بدانند که کارشان بدون مجازات نخواهد ماند. البته این کار هکرهای وابسته به داعش را از فعالیت برای این گروه تروریستی منع نمی کند اما قطعا زنگ خطری جدی برای آن دسته از افرادی است که به این نوع حملات در فضای سایبری فکر می کنند.

The post appeared first on .

هکر حامی داعش به 20 سال زندان در آمریکا محکوم شد

دولت آمریکا سال هاست که ادعا می کند در نبردی ادامه دار با تروریست ها و حامیانشان و به طور مشخص هکرهای پشتیبان آنهاست و در همین راستا روز گذشته دست به اقدام تازه ای زد تا همگان تا این ادعا را به همگان ثابت کند.

ظاهرا یکی از قضات این کشور یکی از شهروندان کوزوو به نام Ardit Ferizi را به خاطر جمع آوری اطلاعات از 1300 اداره دولتی و اشخاص فعال در آن و کمک به داعش به 20 سال زندان محکوم کرده است.

گفتنی است براساس اعلام جان کارلین دستیار دادستان کل آمریکا، این نخستین حکم دادگاه در آمریکاست که در رابطه با حمله هکی مرتبط با تروریسم صادر شده.

Ferizi هم در پانزدهم ژوئن امسال و حدودا هشت ماه بعد از دستگیری اش توسط پلیس مالزی به این جرم محکوم شد.

البته باید اشاره نماییم دوره محکومیت 20 ساله تعیین شده برای این شخص به مراتب کمتر از میزانی است که در اصل باید اعلام می شد (35 سال)، با این همه مقامات آمریکایی این حکم را هشداری جدی برای هکرها قلمداد کرده اند.

کارلین معتقد است که این پرونده پیامی جدی برای آن دسته از افرادی است که از لحاظ مادی تروریست ها را حمایت می کنند و باید بدانند که کارشان بدون مجازات نخواهد ماند. البته این کار هکرهای وابسته به داعش را از فعالیت برای این گروه تروریستی منع نمی کند اما قطعا زنگ خطری جدی برای آن دسته از افرادی است که به این نوع حملات در فضای سایبری فکر می کنند.

The post appeared first on .

هکر حامی داعش به 20 سال زندان در آمریکا محکوم شد