مهلت 10 روزه همراه اول برای اصلاح مغایرت مشخصات سجلی برخی از مشترکین

اپراتور اول کشور از برخی مشترکین خود خواسته تا در طی زمان مقرر و محدود، نسبت به اصلاح مشخصات فردی خود در سامانه همراه اول اقدام کنند.

طبق اخبار موجود، این اپراتور با ارسال پیامک به برخی از کاربران، به این نکته اشاره کرده که مشخصات سجلی آنها در سیستم های مربوطه مغایرت دارد، و باید حداکثر طی 10 روز آینده آن را اصلاح نمایند.

در این پیامک از کاربران خواسته شده برای اصلاح مشخصات به یکی از مراکز تلفن ثابت در تهران یا اداره های امور مشترکین در سایر شهرستان ها مراجعه نمایند.

ظاهراً این اقدام در ادامه طرح ساماندهی سیم کارت های اشخاص حقیقی و تعیین مشخصات دقیق آنها برای جلوگیری از مزاحمت های احتمالی و تسهیل اقدامات قانونی صورت گرفته، طرحی که به تازگی از سوی وزارت ارتباطات به اجرا درآمده و به پایان رسیده.

حال با توجه به موفقیت آمیز بودن طرح فوق، مشخص نیست مغایرت مشخصات سجلی که از سوی همراه اول عنوان شده، به چه معناست. البته احتمال دارد که این پیام ناشی از ایراد سیستمی بوده و به اشتباه ارسال شده باشد.

The post appeared first on .

مهلت 10 روزه همراه اول برای اصلاح مغایرت مشخصات سجلی برخی از مشترکین

دانلود shareit