مدیر امنیت اندروید می گوید پیکسل گوگل هم به اندازه آیفون اپل ایمن است

«آدریان لودویگ» مدیر امنیت اندروید گوگل اعلام کرد موبایل های پیکسل و آیفون از نظر قابلیت های حفاظتی در سطح پلتفرم، تقریباً شبیه به یکدیگر هستند. او همچنین اظهار داشت در آینده ای نزدیک، اثبات می کنیم که اکوسیستم باز اندروید از iOS اپل ایمن تر خواهد بود.

همان طور که می دانید سابق بر این، از iOS به عنوان پلتفرمی امن تر یاد می شد، که تا حد زیادی به خاطر تفاوت در نحوه ارائه پَچ های امنیتی برای این سیستم در مقایسه با اندروید بود. «لودویگ» می گوید تعداد موبایل های اندرویدی که اپلیکیشن های مخرب روی آنها نصب شده کمتر از 1 درصد است، اما به خاطر ناهمگونی بین سیستم ها و تولیدکنندگان مختلف، ارائه بسته های امنیتی با تأخیر صورت می گیرد.

او می گوید هنوز کارهای زیادی باید انجام داد تا به نقطه ای برسیم که رفع نواقص امنیتی در کل اکوسیستم به صورت منظم و تقریباً همزمان صورت گیرد، و بخش اعظم این کار به تولیدکنندگان و اپراتورهای مخابراتی وابسته است.

البته «لودویگ» در مورد اینکه چرا معتقد است اکوسیستم باز اندروید در درازمدت به امنیت فوق العاده ای می رسد، توضیحی ارائه نکرد. شاید به عقیده او تشخیص رخنه ها در نرم افزارهای منبع باز با مشارکت تعداد زیادی توسعه دهنده و تولید کننده، ساده تر و سریع تر از سیستم های بسته و انحصاری صورت گیرد.

مدیر بخش امنیت سیستم عامل موبایلی گوگل افزود در حال حاضر ارائه حملات هدفمند روی چندین فرد در آن واحد در سیستم عامل اندروید تقریباً ناممکن است، و به نظر نمی رسد چنین عملی در آینده نیز امکان پذیر گردد.

The post appeared first on .

مدیر امنیت اندروید می گوید پیکسل گوگل هم به اندازه آیفون اپل ایمن است

«آدریان لودویگ» مدیر امنیت اندروید گوگل اعلام کرد موبایل های پیکسل و آیفون از نظر قابلیت های حفاظتی در سطح پلتفرم، تقریباً شبیه به یکدیگر هستند. او همچنین اظهار داشت در آینده ای نزدیک، اثبات می کنیم که اکوسیستم باز اندروید از iOS اپل ایمن تر خواهد بود.

همان طور که می دانید سابق بر این، از iOS به عنوان پلتفرمی امن تر یاد می شد، که تا حد زیادی به خاطر تفاوت در نحوه ارائه پَچ های امنیتی برای این سیستم در مقایسه با اندروید بود. «لودویگ» می گوید تعداد موبایل های اندرویدی که اپلیکیشن های مخرب روی آنها نصب شده کمتر از 1 درصد است، اما به خاطر ناهمگونی بین سیستم ها و تولیدکنندگان مختلف، ارائه بسته های امنیتی با تأخیر صورت می گیرد.

او می گوید هنوز کارهای زیادی باید انجام داد تا به نقطه ای برسیم که رفع نواقص امنیتی در کل اکوسیستم به صورت منظم و تقریباً همزمان صورت گیرد، و بخش اعظم این کار به تولیدکنندگان و اپراتورهای مخابراتی وابسته است.

البته «لودویگ» در مورد اینکه چرا معتقد است اکوسیستم باز اندروید در درازمدت به امنیت فوق العاده ای می رسد، توضیحی ارائه نکرد. شاید به عقیده او تشخیص رخنه ها در نرم افزارهای منبع باز با مشارکت تعداد زیادی توسعه دهنده و تولید کننده، ساده تر و سریع تر از سیستم های بسته و انحصاری صورت گیرد.

مدیر بخش امنیت سیستم عامل موبایلی گوگل افزود در حال حاضر ارائه حملات هدفمند روی چندین فرد در آن واحد در سیستم عامل اندروید تقریباً ناممکن است، و به نظر نمی رسد چنین عملی در آینده نیز امکان پذیر گردد.

The post appeared first on .

مدیر امنیت اندروید می گوید پیکسل گوگل هم به اندازه آیفون اپل ایمن است