مایکروسافت معتقد است زمان کنار گذاشتن کیبوردهای QWERTY فرا رسیده است

کیبوردهای فیزیکی QWERTY با وود فراگیری نمایشگرهای لمسی همچنان در برخی از دستگاه ها مانند موبایل های هوشمند یا در قالب تجهیزاتی جانبی برای کامپیوترهای شخصی مورد استفاده قرار می گیرند. با این حال، یکی از مدیران مایکروسافت پیش بینی می کند که این کیبوردها به زودی از بین رفته و جای خود را به تکنولوژی های دنبال کردن حرکات، تشخیص صدا و تشخیص حرکات می دهند.

«دیو کاپلین» (Dave Coplin) که یکی از مهندسین دستیار صوتی کورتانا نیز هست، انتظار دارد کیبوردهای QWERTY خیلی زود از بین بروند. او همچنین می گوید استفاده از کیبوردی که در قرن نوزدهم میلادی ساخته شده در قرن 21ام، امری تعجب برانگیز است.

کاپلین در ادامه سخنان خود می گوید که تکنولوژی طی چند سال اخیر، پیشرفت های شگرفی به خود دیده است و استانداردهای محل کاری که همچنان از این کیبوردها بهره می برد، بسیار پایین است: «کیبوردهای QWERTY نشانه ای واضح بر یک طراحی قدیمی هستند که به عصر مدرن منتقل شده. ما واقعاً دچار پیشرفت زیادی نشده ایم. ما همچنان از این طراحی نامساعد بهره می بریم.»

این مدیر ردموندی باور دارد که بزودی، کامپیوترها به قدری هوشمند خواهند شد که تمام کارها را به جای کاربر برعهده می گیرند و و کار روزانه با کامپیوتر، شامل «تجربه ای با تمام بدن» خواهد بود؛ یعنی چیزی شبیه به تکنولوژی نمایان شده در فیلم گزارش اقلیت (Minority Report) با بازی تام کروز. در نهایت، کاپلین انتظار دارد که چت بات ها از محبوبیت بیشتری برخوردار شده و زمان لازم برای فعالیت های گوناگون کاهش می یابد.

در هر صورت، با توجه به فعالیت مایکروسافت روی بهبود بات ها، دستیار صوتی کورتانا و دستگاه های هوشمند، جای تعجب زیادی ندارد که یکی از مدیران اجرایی ساکن ردموند، آینده ای را برای صنعت تکنولوژی متصور می شود که کیبوردهای QWERTY جایی در آن ندارند.

The post appeared first on .

مایکروسافت معتقد است زمان کنار گذاشتن کیبوردهای QWERTY فرا رسیده است

کیبوردهای فیزیکی QWERTY با وود فراگیری نمایشگرهای لمسی همچنان در برخی از دستگاه ها مانند موبایل های هوشمند یا در قالب تجهیزاتی جانبی برای کامپیوترهای شخصی مورد استفاده قرار می گیرند. با این حال، یکی از مدیران مایکروسافت پیش بینی می کند که این کیبوردها به زودی از بین رفته و جای خود را به تکنولوژی های دنبال کردن حرکات، تشخیص صدا و تشخیص حرکات می دهند.

«دیو کاپلین» (Dave Coplin) که یکی از مهندسین دستیار صوتی کورتانا نیز هست، انتظار دارد کیبوردهای QWERTY خیلی زود از بین بروند. او همچنین می گوید استفاده از کیبوردی که در قرن نوزدهم میلادی ساخته شده در قرن 21ام، امری تعجب برانگیز است.

کاپلین در ادامه سخنان خود می گوید که تکنولوژی طی چند سال اخیر، پیشرفت های شگرفی به خود دیده است و استانداردهای محل کاری که همچنان از این کیبوردها بهره می برد، بسیار پایین است: «کیبوردهای QWERTY نشانه ای واضح بر یک طراحی قدیمی هستند که به عصر مدرن منتقل شده. ما واقعاً دچار پیشرفت زیادی نشده ایم. ما همچنان از این طراحی نامساعد بهره می بریم.»

این مدیر ردموندی باور دارد که بزودی، کامپیوترها به قدری هوشمند خواهند شد که تمام کارها را به جای کاربر برعهده می گیرند و و کار روزانه با کامپیوتر، شامل «تجربه ای با تمام بدن» خواهد بود؛ یعنی چیزی شبیه به تکنولوژی نمایان شده در فیلم گزارش اقلیت (Minority Report) با بازی تام کروز. در نهایت، کاپلین انتظار دارد که چت بات ها از محبوبیت بیشتری برخوردار شده و زمان لازم برای فعالیت های گوناگون کاهش می یابد.

در هر صورت، با توجه به فعالیت مایکروسافت روی بهبود بات ها، دستیار صوتی کورتانا و دستگاه های هوشمند، جای تعجب زیادی ندارد که یکی از مدیران اجرایی ساکن ردموند، آینده ای را برای صنعت تکنولوژی متصور می شود که کیبوردهای QWERTY جایی در آن ندارند.

The post appeared first on .

مایکروسافت معتقد است زمان کنار گذاشتن کیبوردهای QWERTY فرا رسیده است