غلظت گاز دی اکسید کربن در جو زمین از مرز 400ppm گذشت

با آن که به طور معمول میزان گازهای گلخانه ای در این موقع از سال کمتر از ایام دیگر است، اما بررسی ها جدید نشان می دهد که بالاخره غلظت گاز C02 در جو زمین از مرز 400ppm گذشته است. به عقیده دانشمندان، بشریت در آینده نزدیک دیگر رقمی کمتر این را تجربه نخواهد کرد.

طبق دانسته های پیشین، سطح دی اکسید کربن اتمسفر از زمان آغاز انقلاب صنعتی تا به امروز به طور مستمر رو به افزایش بوده است، اما آخرین باری که زمین شاهد این درجه از غلظت بوده، به 5 میلیون سال پیش برمی گردد.

نتیجه چنین وضعی آن است که پدیده النینویی که امسال شاهد آن بودیم، 25 درصد شدیدتر از نمونه قبلی در سال های 98-1997 میلادی بوده است. به عبارتی، اثرات طبیعی گرم شدن زمین به واسطه تجمع گازهای گلخانه ای، همزمان با افزایش دخالت های انسانی در طبیعت در حال افزایش است.

دانشمندان ناسا تخمین زده اند که حتی اگر انسان ها از همین امروز به تولید دی اکسید کربن خاتمه دهند، باز هم تا 10 سال آینده شاهد کاهش غلظت آن در جو زمین نخواهیم بود.

به طور قطع گذر از این مرز سمبولیک 400ppm غلظت گاز C02 در اتمسفر، زنگ هشداری جدی را برای سران کشورهای دنیا به صدا درآورده است. باید عزمی جهانی برای کاهش تولید آلاینده های کربنی به وجود آید، چون هیچ کدام از کشورها نمی توانند خود را از طبعات افزایش گرمای زمین – حتی به میزان یک درجه – مصون بدانند.

The post appeared first on .

غلظت گاز دی اکسید کربن در جو زمین از مرز 400ppm گذشت

با آن که به طور معمول میزان گازهای گلخانه ای در این موقع از سال کمتر از ایام دیگر است، اما بررسی ها جدید نشان می دهد که بالاخره غلظت گاز C02 در جو زمین از مرز 400ppm گذشته است. به عقیده دانشمندان، بشریت در آینده نزدیک دیگر رقمی کمتر این را تجربه نخواهد کرد.

طبق دانسته های پیشین، سطح دی اکسید کربن اتمسفر از زمان آغاز انقلاب صنعتی تا به امروز به طور مستمر رو به افزایش بوده است، اما آخرین باری که زمین شاهد این درجه از غلظت بوده، به 5 میلیون سال پیش برمی گردد.

نتیجه چنین وضعی آن است که پدیده النینویی که امسال شاهد آن بودیم، 25 درصد شدیدتر از نمونه قبلی در سال های 98-1997 میلادی بوده است. به عبارتی، اثرات طبیعی گرم شدن زمین به واسطه تجمع گازهای گلخانه ای، همزمان با افزایش دخالت های انسانی در طبیعت در حال افزایش است.

دانشمندان ناسا تخمین زده اند که حتی اگر انسان ها از همین امروز به تولید دی اکسید کربن خاتمه دهند، باز هم تا 10 سال آینده شاهد کاهش غلظت آن در جو زمین نخواهیم بود.

به طور قطع گذر از این مرز سمبولیک 400ppm غلظت گاز C02 در اتمسفر، زنگ هشداری جدی را برای سران کشورهای دنیا به صدا درآورده است. باید عزمی جهانی برای کاهش تولید آلاینده های کربنی به وجود آید، چون هیچ کدام از کشورها نمی توانند خود را از طبعات افزایش گرمای زمین – حتی به میزان یک درجه – مصون بدانند.

The post appeared first on .

غلظت گاز دی اکسید کربن در جو زمین از مرز 400ppm گذشت