عنوان Scalebound المان های RPG و Action را با یکدیگر ادغام می کند

همان طور که می دانید استودیو PlatinumGames اعلام کرد که عنوان Scalebound با تاخیر عرضه خواهد شد چرا که از نظر آن ها بازی نیاز به ” داشت؛ اکنون توسعه دهندگان از رویکرد خود برای وصل کردن بخش های مختلف به یکدیگر و و فلسفه خود در رابطه با داستان بازی صحبت می کنند.

بنابر گزارش تهیه کننده اجرای استودیو PlatinumGames آقای آتسوشی اینابا (Atsushi Inaba) اعلام کرد که Scalebound از بعضی از المان های سبک RPG استفاده خواهد کرد چرا که به عقیده آن ها این سبک دارای المان های بیشتری نسبت به دیگر سبک ها برای توسعه شخصیت های بازی است. “اینابا” گفت که طرح اولیه آن ها تبدیل اژدها از یک جوجه تازه از تخم بیرون آمده به یک ماشین جنگنده تماما مسلح است که شخصیت اصلی بازی را یاری کند و از مجموعه ای از حرکات خاص استفاده کند.

همچنین “اینابا” در ادامه گفت که تیم توسعه بازی در تلاشند تا جنبه های خاصی از سبک RPG را با سبک Action ادغام کنند؛ وی اضافه کرد کرد که اهمیت زیادی برای شخصیت پردازی قائل است و این بدین معنیست که Drew (شخصیت اصلی بازی) کسی است که بازیکن ها می توانند آن را شناخته و با وی ارتباط برقرار کنند. عنوان Scalebound در تاریخی نامعلوم در سال 2017 به صورت انحصاری برای کنسول Xbox One عرضه خواهد شد.

عنوان Scalebound المان های RPG و Action را با یکدیگر ادغام می کند

(image)

همان طور که می دانید استودیو PlatinumGames اعلام کرد که عنوان Scalebound با تاخیر عرضه خواهد شد چرا که از نظر آن ها بازی نیاز به ” داشت؛ اکنون توسعه دهندگان از رویکرد خود برای وصل کردن بخش های مختلف به یکدیگر و و فلسفه خود در رابطه با داستان بازی صحبت می کنند.

بنابر گزارش تهیه کننده اجرای استودیو PlatinumGames آقای آتسوشی اینابا (Atsushi Inaba) اعلام کرد که Scalebound از بعضی از المان های سبک RPG استفاده خواهد کرد چرا که به عقیده آن ها این سبک دارای المان های بیشتری نسبت به دیگر سبک ها برای توسعه شخصیت های بازی است. “اینابا” گفت که طرح اولیه آن ها تبدیل اژدها از یک جوجه تازه از تخم بیرون آمده به یک ماشین جنگنده تماما مسلح است که شخصیت اصلی بازی را یاری کند و از مجموعه ای از حرکات خاص استفاده کند.

همچنین “اینابا” در ادامه گفت که تیم توسعه بازی در تلاشند تا جنبه های خاصی از سبک RPG را با سبک Action ادغام کنند؛ وی اضافه کرد کرد که اهمیت زیادی برای شخصیت پردازی قائل است و این بدین معنیست که Drew (شخصیت اصلی بازی) کسی است که بازیکن ها می توانند آن را شناخته و با وی ارتباط برقرار کنند. عنوان Scalebound در تاریخی نامعلوم در سال 2017 به صورت انحصاری برای کنسول Xbox One عرضه خواهد شد.

عنوان Scalebound المان های RPG و Action را با یکدیگر ادغام می کند