عطارد اولین سیاره ای است که همچون زمین، دچار تغییر شکل پوسته می شود

تا به امروز، زمین تنها سیاره سیستم خورشیدی بود که دچار تغییر شکل پوسته و فعالیت های زمین ساختی می شد. البته سیارات دیگر از نظر جغرافیایی دچار تغییر می شوند اما این فعالیت هیچگاه به اندازه زمین نبوده است. حالا به نظر می رسد که زمین ما تنها سیاره ای نیست که فعالیت های زمین ساختی در آن به ووقع می پیوندد و عطارد هم شرایط مشابهی دارد.

محققان Smithsonian اخیراً با استفاده از تصاویر باکیفیت ناسا پی برده اند که عطارد کماکان از نظر زمین ساختی فعال بوده و شکل پوسته آن دستخوش تغییر می شود. این تیم محققان دریافته اند که لایه های رویی عطارد همچنان کوچک تر از سابق می شوند که نشان دهنده کاهش دمای هسته این سیاره است. تا پیش از این تصور می شود که فعالیت زمین ساختی عطارد میلیاردها سال پیش متوقف شده است.

فضاپیمای ناسا همچنین نشانه هایی از نقاط مغناطیسی در عطارد یافته که نشان می دهد حداقل بخشی از هسته این سیاره، فعالیت دارد. البته باید افزود این مسئله بدان معنا نیست که فعالیت زمین ساختی عطارد، شباهتی کامل به زمین دارد. در واقع در نبود صفحه های تکتونیکی، فعالیت زمین ساختی عطارد به شکلی که برای ما آشنا است صورت نمی گیرد.

با این همه، کوچک شدن صفحات رویی همچنان ممکن است منجر به وقوع زلزله هایی در عطارد شود. در نهایت باید افزود که این کشف اخیر محققان، بسیار مهم تلقی شده و احتمالاً باید بسیاری از نظریه های مربوط به توسعه سیارات را مجدداً مورد بازبینی قرار داد. در واقع وقتی سرد شدن هسته عطارد تا این حد به طول انجامده، ممکن است بسیاری از حقایق مربوط به زمین نیز با آنچه ما تصور می کنیم متفاوت باشد.

The post appeared first on .

عطارد اولین سیاره ای است که همچون زمین، دچار تغییر شکل پوسته می شود

تا به امروز، زمین تنها سیاره سیستم خورشیدی بود که دچار تغییر شکل پوسته و فعالیت های زمین ساختی می شد. البته سیارات دیگر از نظر جغرافیایی دچار تغییر می شوند اما این فعالیت هیچگاه به اندازه زمین نبوده است. حالا به نظر می رسد که زمین ما تنها سیاره ای نیست که فعالیت های زمین ساختی در آن به ووقع می پیوندد و عطارد هم شرایط مشابهی دارد.

محققان Smithsonian اخیراً با استفاده از تصاویر باکیفیت ناسا پی برده اند که عطارد کماکان از نظر زمین ساختی فعال بوده و شکل پوسته آن دستخوش تغییر می شود. این تیم محققان دریافته اند که لایه های رویی عطارد همچنان کوچک تر از سابق می شوند که نشان دهنده کاهش دمای هسته این سیاره است. تا پیش از این تصور می شود که فعالیت زمین ساختی عطارد میلیاردها سال پیش متوقف شده است.

فضاپیمای ناسا همچنین نشانه هایی از نقاط مغناطیسی در عطارد یافته که نشان می دهد حداقل بخشی از هسته این سیاره، فعالیت دارد. البته باید افزود این مسئله بدان معنا نیست که فعالیت زمین ساختی عطارد، شباهتی کامل به زمین دارد. در واقع در نبود صفحه های تکتونیکی، فعالیت زمین ساختی عطارد به شکلی که برای ما آشنا است صورت نمی گیرد.

با این همه، کوچک شدن صفحات رویی همچنان ممکن است منجر به وقوع زلزله هایی در عطارد شود. در نهایت باید افزود که این کشف اخیر محققان، بسیار مهم تلقی شده و احتمالاً باید بسیاری از نظریه های مربوط به توسعه سیارات را مجدداً مورد بازبینی قرار داد. در واقع وقتی سرد شدن هسته عطارد تا این حد به طول انجامده، ممکن است بسیاری از حقایق مربوط به زمین نیز با آنچه ما تصور می کنیم متفاوت باشد.

The post appeared first on .

عطارد اولین سیاره ای است که همچون زمین، دچار تغییر شکل پوسته می شود