عرضه نسخه لوکس 21 هزار دلاری آیپد پرو برای خیریه!

موزه طراحی بریتانیا به زودی در بیست و هشتم ماه آوریل یک مراسم خیریه را برگزار خواهد نمود.

عرضه نسخه لوکس 21 هزار دلاری آیپد پرو برای خیریه!

(image)
موزه طراحی بریتانیا به زودی در بیست و هشتم ماه آوریل یک مراسم خیریه را برگزار خواهد نمود.
عرضه نسخه لوکس 21 هزار دلاری آیپد پرو برای خیریه!