بازی رایانه ای شتاب در شهر در مدت زمان دو سال عرضه توانست ۱۵۰هزار نسخه در بازار داخلی بفروشد. به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه ای، بازی رایانه‌ای “شتاب در شهر” که با حمایت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در شرکت آروین تک ساخته شده، توانست در مدت زمان دوسال ۱۵۰هزار نسخه فروش داشته […]