قائم مقام بنیادملی بازی های رایانه‌ای گفت: مجوز موسسه فرهنگی و هنری تک منظوره بازی‌های رایانه‌ای را این بنیاد صادر می کند. به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی بازی های رایانه ای، “حسن کریمی قدوسی” افزود: به موجب حکم شماره ۱۲۵۶۸۷/۱ مورخ ۰۸/۰۹/۹۳ وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی، اختیار صدور مجوز موسسه فرهنگی و […]